تولید فولاد خام کشور 6 درصد افزایش یافت

بر اساس آمار منتشره از سوی شركت های فولاد ساز كشور، از ابتدای فروردین تا پایان آذر جاری، 12 میلیون و 633 هزار و 328 تن فولاد خام تولید شد. اما میزان فولاد خام تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، 11 میلیون و 906 هزار و 461 هزار تن بود.
در میان تولید كنندگان فولاد خام، فولاد مباركه (با تولید 4 میلیون و 102 هزار و 643 تن)، فولاد خوزستان (2 میلیون و 556 هزار و 551 تن)، ذوب آهن اصفهان (با تولید 2 میلیون و 96 هزار و 675 تن)، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را در تولید به خود اختصاص دادند. تولید كنندگان بزرگ دیگر كشور به ترتیب شامل فولاد هرمزگان (با تولید 857 هزار و 512 تن)، سبا (با تولید 588 هزار و 653 تن)، فولاد خراسان (با تولید 534 هزار و 611 تن)، فولاد آلیاژی ایران (با تولید 307 هزار و 682 تن) و گروه ملی صنعتی فولاد ایران (با تولید 143 هزار و 651 تن) بودند.
همچنین، در 9 ماهه جاری 13 میلیون و 18 هزار و 436 تن محصولات فولادی (ورق گالوانیزه، میلگرد، تیرآهن، ورق گرم، لوله، كلاف، ورق عریض و غیره) در كشور تولید شد كه در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (12 میلیون و 560 هزار و 122 تن)، رشد 3.6 درصدی نشان می دهد.
بنا به این گزارش، در ماه آذر یك میلیون و 366 هزار و 446 تن «فولاد خام» و یك میلیون و 362 هزار و 449 تن «محصولات فولادی» در كشور تولید شد.
   1393/5/15 11:32